Vệ sĩ bí mật

Dịch vụ vệ sĩ bí mật

Chúng tôi kết hợp chuyên môn và công nghệ để cung cấp vệ sĩ cá nhân đáng tin cậy cho bạn và người thân của bạn.

Trong gần 10 năm, các vệ sĩ có chuyên môn cao của Gia Anh đã bảo vệ cho các CEO, các nghệ sĩ nổi tiếng, vận động viên, cá nhân có giá trị cao, gia đình đang trong tầm ngắm của kẻ xấu.

Chúng tôi giám sát người và tài sản của bạn bất kể bạn đang đi du lịch ở đâu, nhanh chóng huy động bất cứ nơi nào bạn có thể cần chúng tôi. Chúng tôi không giới hạn về mặt địa lý và hoạt động mà không có ranh giới cả trong và ngoài nước, luôn theo sát bên bạn.

Cho dù bạn cần bảo vệ ngay lập tức hoặc đang lên kế hoạch cho một sự kiện trong tương lai, Gia Anh sẽ đánh giá toàn diện về tình hình và điều phối phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.