Điều tra doanh nghiệp

Thám tử điều tra doanh nghiệp

Chúng tôi điều tra và cung cấp công nghệ chuyên môn trong tất cả các hình thức điều tra của công ty, cả bên trong và bên ngoài công ty của bạn.

Văn phòng thám tử Gia Anh là một đối tác tin cậy, dẫn đầu ngành quản lý rủi ro và bảo mật trong gần 10 năm.

Trong suốt 10 năm, chúng tôi đã phục vụ như những người giám hộ của các tổ chức, xác định các tiêu chuẩn mới cho các cuộc điều tra của công ty và luôn cách mạng hóa ngành của chúng tôi. Các công ty lớn dựa vào Gia Anh để tiến hành điều tra vào một loạt các mối quan ngại về rủi ro của công ty, bao gồm:

Các vấn đề nhân viên nội bộ
Trộm cắp, tham ô, các mưu đồ bán thông tin, các mối đe dọa, vi phạm chính sách, tống tiền và tham nhũng khác.

Giảm thiểu rủi ro bên ngoài
Gian lận trong giao dịch, lừa đảo điện tử, tống tiền, doanh nghiệp ma, gián điệp công nghệ, các vấn đề liên quan đến sản phẩm, v.v.

Xây dựng thương hiệu và bảo vệ sở hữu trí tuệ (IPP)
Vi phạm bằng sáng chế, vi phạm bản quyền, hàng giả, hỗ trợ tranh tụng và hơn thế nữa.

Một số điều tra có thể đơn giản liên quan đến việc theo dõi một nhân viên; các nghiên cứu khác có thể phức tạp, phát hiện ra các đề án phức tạp tại nhiều cơ sở tổ chức doanh nghiệp. Bởi vì điều này, Gia Anh có thể mở rộng một cuộc điều tra cần thiết khi có thông tin mới.

Tại sao khách hàng chọn Văn phòng thám tử Gia Anh

Gia Anh là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp quản lý rủi ro an ninh và tư vấn thiết kế giải pháp. Sử dụng cách tiếp cận độc quyền và phân tích của chúng tôi, cùng với công nghệ tiên tiến, chúng tôi có thể xác định, quản lý và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng không giống như bất kỳ ai khác.

Giá thuê thám

Giá dịch vụ